Vyhláška LPOV 2017/2018

Tutoriály (0 bodů)

Tutoriály probíhají prezenční formou každý druhý pátek v rozvrhované přednáškové místnosti. Pro tutoriály, domácí úkoly a následné individuální studium jsou určeny elektronické texty kurzu, které jsou k dispozici na adrese midas.uamt.feec.vutbr.cz.

Domácí úkoly (30 bodů)

Zadání domácích úkolů je k dispozici online na internetové adrese http://midas.uamt.feec.vutbr.cz/POV/pov_cz.php. Každý úkol má určenou bodovou hodnotu, kterou student získá po odevzdání samostatně vypracovaného m-file do IS v určeném termínu. Neodevzdání úkolu v termínu nebo pozdní odevzdání je hodnoceno 0 body. Řešení úkolů probíhá v prostředí Matlab pomocí nástroje Image Processing Toolbox. Pro získání zápočtu musí student všechny úkoly včas odevzdat a získat alespoň 50 % bodů.

Zkouška (70 bodů)

Kombinovaná písemná (59b) a ústní (11b). Písemná část trvá 90 min., žádné pomůcky, podmínkou připuštění ke zkoušce je zápočet ze cvičení tj. odevzdání všech domácích úkolů a zisk alespoň 50 % bodů. Podmínkou složení zkoušky je zisk alespoň 50 % bodů ze závěrečné písemné části. Pro zisk hodnocení A je nutné se přihlásit na nepovinné ústní dozkoušení.

Přednášející

Jan Klečka (klecka@feec.vutbr.cz)
Karel Horák (horak@feec.vutbr.cz)

Cvičící

Jan Klečka (klecka@feec.vutbr.cz)
Karel Horák (horak@feec.vutbr.cz)