Vyhláška MPOV

 Laboratoře (40 bodů)

  Účast povinná, práce ve dvojicích v prostředí Matlab + Image Acquisition Toolbox + Image Processing Toolbox. Případnou absenci je nutné okamžitě nahlásit, domluvit se s cvičícím a kolegou ve skupině na náhradním termínu a následně doložit lékařskou zprávu. Do laboratoře je nutné nosit obuv na přezutí a je zakázáno konzumovat potraviny.

 Přednáška (0 bodů)

  Účast je podle směrnic VUT nepovinná, nicméně garantem předmětu silně doporučená (neúčastí na přednášce se student(ka) dobrovolně zavazuje k domácímu samostudiu ve shodném rozsahu a hloubce bez možnosti dotazů na přednášejícího).

 Zkouška (60 bodů)

  Kombinovaná písemná (49b) a ústní (11b). Písemná část trvá 90 min., žádné pomůcky, podmínkou připuštění ke zkoušce je zápočet ze cvičení tj. docházka na všechna cvičení a zisk alespoň 50 % bodů. Podmínkou složení zkoušky je zisk alespoň 50 % bodů ze závěrečné písemné části. Pro zisk hodnocení A je nutné se přihlásit na nepovinné ústní dozkoušení.

 Přednášející

  Petr Honec {honecp(at)feec.vutbr.cz}
  Karel Horák {horak(at)feec.vutbr.cz}
  Ilona Janáková {janakova(at)feec.vutbr.cz}
  Miloslav Richter {richter(at)feec.vutbr.cz}
  Petr Petyovský {petyovsky(at)feec.vutbr.cz}

 Cvičící

  Ilona Janáková {janakova(at)feec.vutbr.cz}