Detail předmětu

  Název: Počítačové vidění
  Garant: Ing. Karel Horák, Ph.D. (konzultace zde)
  Zařazení: volitelný oborový, magisterský, 4 roč., zimní semestr
  Počet kreditů: 6
  Typ výuky: přednáška, 39 hod., nepovinná / laboratorní cvičení, 26 hod., povinná
  Dokumenty: Vyhláška, Osnova, Literatura

Přednášky

Úterý 9:00-11:30, místnost T030
 1. Úvod a motivace. (19.9.2017)
 2. Základní fyzikální principy (podrobněji). (26.9.2017)
 3. Optika v počítačovém vidění. (3.10.2017)
 4. Elektronika v počítačovém vidění. (10.10.2017)
 5. Segmentace. (17.10.2017)
 6. Detekce geometrických primitiv. (24.10.2017)
 7. Detekce objektů a měření v rovině (podrobněji). (31.10.2017)
 8. Popis objektů., demo (7.11.2017)
 9. Klasifikace a automatické třídění. (14.11.2017)
 10. Optické rozpoznávání znaků. (21.11.2017)
 11. Analýza pohybu. (28.11.2017)
 12. Optické 3D měření. (5.12.2017)
 13. Dopravní aplikace. (12.12.2017)

Laboratoře

Čtvrtek {9:00-10:40, 12:00-13:40}, místnost SE2.149
 1. Spektrální charakteristiky (mfile uloha_01a.m, mfile uloha_01b.m, manual Operating Instructions.pdf)
 2. Aktivní triangulace (mfile uloha_02.m)
 3. Termovizní měření (manual EasIR-4 User Manual.pdf, manual IRAnalyser User Manual.pdf)
 4. Hardwarové zpracování obrazu
 5. Defektoskopie (mfile uloha_05.m, manual Imaging Source 41 Series.pdf)
 6. Automatické ostření (mfile uloha_06.m, manual Manual Canon EF 1.2.pdf)
 7. Kalibrace mikroskopu (mfile uloha_07.m, mfile uloha_07_vyber.m, manual Imaging Source 41 Series.pdf)
 8. Pasivní triangulace (mfile uloha_08.m, manual Imaging Source 41 Series.pdf)
 9. Náhradní termín
Termíny:
 • laboratoře: 21.9.2017 - 16.11.2017
 • náhradní termín: 23.11.2017

Tutoriály pro začátečníky v Matlabu:

Termíny zkoušky

 1. Úterý 15.5.2018, 9:30-11:00, Aula profesora Braunera 2.173
 2. Úterý 22.5.2018, 9:30-11:00, Aula profesora Braunera 2.173
 3. Úterý 29.5.2018, 9:30-11:00, Aula profesora Braunera 2.173

 Kombinované studium LPOV

  Osnova a náplň přednášek a literatura je shodná s MPOV, zde je vyhláška garanta.

  Domácí úkoly se odevzdávají přes informační systém Apollo ve formě ZIP achivu se zdrojovými soubory .m. Vlastní obrazy se nepřikládají, pro vypracování se používají pouze obrazy uvedené u každého cvičení.

 1. Analýza obrazu (4 body, odevzdání do 19.2.)
 2. Jasové transformace (4 body, odevzdání do 5.3.)
 3. Geometrické transformace (4 body, odevzdání do 19.3.)
 4. Návrh hranového filtru (4 body, odevzdání do 2.4.)
 5. Segmentace objektů (4 body, odevzdání do 16.4.)
 6. Shluková analýza (5 bodů, odevzdání do 30.4.)
 7. Morfologické operace (5 bodů, odevzdání do 14.5.)
  UPOZORNĚNÍ: všechny odevzdané úkoly jsou strojově porovnávány na míru podobnosti a v případě plagiátorství jsou hodnoceny 0 bodů všechny odpovídající si kódy. Proto zvažte, jestli poskytnete svoji vypracovanou úlohu nebo její část kolegům.