Literatura MROZ

 1.  Základní literatura

  Book Author(s) Title Info ISBN links
  HORAK, K., RICHTER, M., PETYOVSKY, P., HONEC, P. Přednáąkové slidy VUT v Brně, 2009-2015 - MIDAS learning
  HLAVAC, V., SEDLACEK, M. Zpracování signálů a obrazů Vydavatelství ČVUT, 2015. 255 stran. 80-01-03110-1 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci
  SOJKA, E., GAURA, J., KRUMNIKL, M. Matematické základy digitálního zpracování obrazu V©B TU Ostrava, 2011. 133 stran. 80-7078-746-5 Skriptum V©B TU Ostrava
 2.  Doporučená literatura

  Book Author(s) Title Info ISBN links
  GONZALEZ, R.C., WOODS, R.R. Digital image processing 3rd edition. Prentice-Hall, Inc., 2008. 954 pages. 978-0131687288 amazon link
  YOUNG,I.T., GERBRANDS,J.J., VLIET,L.J. Fundamentals of Image Processing TU Delft, 1998. 113 pages. 9075691017 full-text at ResearchGate
  SZELISKI, R. Computer Vision: Algorithms and Applications Springer, 2011. 812 pages. 978-1848829343 amazon link and R. Szeliski's book page
  SONKA,M., HLAVAC,V., BOYLE,R. Image Processing, Analysis and Machine Vision 4th edition. Thomson, 2014. 870 pages. 978-1133593607 amazon link
  DUDA, R.O., HART, P.E., STORK, D.G. Pattern Classification 2nd edition. Wiley, 2000. 680 pages. 978-0471056690 amazon link
  HARTLEY, R., ZISSERMAN, A. Multiple View Geometry in Computer Vision 2nd edition. Cambridge University Press, 2004. 670 pages. 978-0521540513 amazon link and Zisserman's page at Oxford
  FORSYTH, D.A., PONCE, J. Computer Vision: A Modern Approach 2nd edition. Prentice Hall, 2012. 792 pages. 978-0136085928 amazon link and book sample and slides at David's home page
  RUSS, J.C. The Image Processing Handbook 6th edition. CRC Press, 2011. 867 pages. 978-1439840450 amazon link
  VERNON, D. Machine Vision: Automated Visual Inspection and Robot Vision Prentice Hall, 1991. 260 pages. 978-0135433980 amazon link and full-text at Vernon's university page
 3.  Elektronické encyklopedie