Osnova MROZ

 1.  Aplikace počítačového vidění (Ing. Petyovský)

  • organizace výuky
  • počítačové vidění – opakování
  • obsah předmětu
 2.  Segmentace shlukováním. (Ing. Horák)

 3.  Lokální příznaky a korespondence. (Ing. Horák)

  • registrace obrazu, deformační mapa, borcení obrazu, databázové vyhledávání
  • významné body, operátory Moravec a Harris
  • korespondenční problém, mapování, konzistence, algoritmus
 4.  Detektory oblastí. (Ing. Horák)

  • opakování teorie významného bodu
  • rozdíly a používané metody detektorů i deskriptorů
  • metoda Shi-Tomasi, definice GFT a vazba na Harrisův operátor
  • detektor FAST, princip, použití a implementační poznámky
 5.  Deskriptory oblastí. (Ing. Horák)

  • definice deskriptorů významných bodů a oblastí
  • metoda MSER pro detekci a popis oblastí (blobů)
  • SIFT transformace pro nezávislost znaků na afinní transformaci
  • SURF metoda pro implementaci v reálném čase
 6.  Globální a sloľené deskriptory. (Ing. Horák)

 7.  Porozumění obsahu obrazu. (Ing. Horák)

  • řídicí strategie porozumění obsahu obrazu
  • analýza histogramu, metody díl po dílu, metody kříľení dílů
  • RANSAC
 8.  Klasifikace minimalizací vzdálenosti a rizika. (Ing. Horák)

 9.  Dynamické obrazy. (Ing. Horák)

  • dynamický obraz, dvojrozměrný pohyb, detekce pohybu
  • optický tok, Lagrangeova metoda, relaxační alg., KLTracker
  • metody lokalizace cílu (odchylky, korelace)
  • sledování cílu – definice, model systému, příklady
 10.  Multisnímková rekonstrukce objektů. (Ing. Klečka)

  • opakování projekční geometrie
  • princip a praktické aspekty stereo rekonstrukce
  • princip vícesnímkové rekonstrukce
  • Bundle Adjustment, Structure from Motion, visual SLAM
 11.  Speciální aplikace počítačového vidění. (Ing. Petyovský)

  • bezkontaktní měření teploty, termokamery
  • virtuální / virtualizovaná / roząířená realita / inpainting
  • navádění robotů, průmyslový roboti (robot vision)
  • měření deformací (interferometrie), holografie, analýza snímků hvězdné oblohy
 12.  Učení v rozpoznávání. (Ing. Horák)

  • Detekce objektů pomocí scanning window metody
  • Viola-Jones algoritmus
  • Haarovy wavelety, Adaboost
 13.  Vybrané partie z rozpoznávání. (Ing. Horák)

  • Defektoskopie a defektometrie
  • Optická soustava v defektoskopii
  • Distanční transformace
  • Hausdorffova vzdálenost