Vyhláška MROZ

 Projekt (40 bodů)

  Práce ve dvojicích na individuálně zadaném projektu. Vypracování smysluplného projektu a zisk nejméně 50 % bodů je podmínkou získání zápočtu.

 Přednášky (0 bodů)

  Účast je podle směrnic VUT nepovinná, nicméně garantem předmětu silně doporučená (neúčastí na přednášce se student(ka) dobrovolně zavazuje k domácímu samostudiu ve shodném rozsahu a hloubce bez možnosti dotazů na přednášejícího).

 Zkouška (60 bodů)

  Kombinovaná písemná (49b) a ústní (11b). Písemná část trvá 90 min., žádné pomůcky, podmínkou připuštění ke zkoušce je zápočet z projektu tj. zisk alespoň 50 % bodů. Podmínkou složení zkoušky je zisk alespoň 50 % bodů ze závěrečné písemné části. Pro zisk hodnocení A je nutné se přihlásit na nepovinné ústní dozkoušení.

 Přednášející

  Karel Horák {horak(at)feec.vutbr.cz}
  Petr Petyovský {petyosvky(at)feec.vutbr.cz}
  Jan Klečka {klecka(at)feec.vutbr.cz}

 Projekty

  Karel Horák {horak(at)feec.vutbr.cz}
  Jan Klečka {klecka(at)feec.vutbr.cz}
  Ondřej Boštík {bostik(at)feec.vutbr.cz}