Detail předmětu

  Název: Rozpoznávání
  Garant: Ing. Karel Horák, Ph.D. (konzultace zde)
  Zařazení: volitelný oborový, magisterský, 4 roč., letní semestr
  Počet kreditů: 5
  Typ výuky: přednáška, 26 hod., nepovinná / samostatné projekty, 26 hod., povinná
  Dokumenty: Vyhláška, Osnova, Literatura

 Přednášky

  Pátek 10:00-11:40, místnost SD2.94
 1. Aplikace počítačového vidění.
 2. Segmentace shlukováním.
 3. Lokální příznaky a korespondence. (video1: handheld, video2: wall)
 4. Detektory oblastí.
 5. Deskriptory oblastí.
 6. Globální a složené deskriptory.
 7. Porozumění obsahu obrazu.
 8. Klasifikace minimalizací vzdálenosti a rizika.
 9. Dynamické obrazy.
 10. Multisnímková rekonstrukce objektů.
 11. Speciální aplikace počítačového vidění.
 12. Učení v rozpoznávání.
 13. Vybrané partie z rozpoznávání.

 Projekty

  Pátek {12:00-13:40, 14:00-15:40}, místnost SE2.149 (laboratoř přístupná pro měření)

  Registrace projektu emailem na bostik(at)feec.vutbr.cz od 03:42 1.3.2018 do 18:00 2.3.2018
  Odevzdání: do 4.5.2018 12 hod. vedoucímu projektu
  Prezenční obhajoba: TBD

  Projekty budou zveřejněny 01.03.2018 03:42

 Termíny zkoušky

  TBD