Vyhláška MSTU

 Projekt (40 bodů)

  Práce (až) ve dvojicích na individuálně zadaném projektu. Vypracování smysluplného projektu a zisk nejméně 50 % bodů je podmínkou získání zápočtu.

 Přednáška (0 bodů)

  Účast je podle směrnic VUT nepovinná, nicméně garantem předmětu silně doporučená (neúčastí na přednášce se student(ka) dobrovolně zavazuje k domácímu samostudiu ve shodném rozsahu a hloubce bez možnosti dotazů na přednášejícího).

 Zkouška (60 bodů)

  Písemná závěrečná zkouška trvá 90 min., žádné pomůcky, podmínkou připuštění ke zkoušce je zápočet z projektu tj. skupinová obhajoba projektu a zisk alespoň 50 % bodů. Podmínkou složení zkoušky je zisk alespoň 50 % bodů ze závěrečné písemné části.

 Přednášející

  Karel Horák {horak(at)feec.vutbr.cz}

 Vedení projektů

  Ondřej Boštík {bostik(at)feec.vutbr.cz}
  Karel Horák {horak(at)feec.vutbr.cz}
  Tomáš Zemčík {xzemci04(at)stud.feec.vutbr.cz}
  Lukáš Kratochvíla {xkrato39(at)stud.feec.vutbr.cz}