Projekt 1 - Návrh optimální segmentační metody pro tepelné snímky (vedoucí O. Boštík)

Přiřazeno: Baáš & Krivoklatský & Čurda

Zadání

Cílem projektu je v prvé řadě provést anotaci tepelných snímků procesu válcování polotovarů a následné implementace segmentačních algoritmů využívajících strojového učení.

Hodnocení projektu bude na základě individuálních výsledků anotace a implementace hodnocena jako soutěž mezi účastníky projektu. Dále pak na základě společné prezentace dosažených výsledků.

Pro úspěšné vypracování projektu je nutná elementární znalost prostředků zpracování obrazů na úrovni absolvování alespoň jednoho předchozího kurzu skupiny počítačového vidění (BZVS, MPOV nebo MROZ).

Dílčími cíli projektu je: Software: Vstupy: Výstupy:

Obrazy

Obr 1: Ukázka vstupních obrazů
Obr 2: Ukázka vstupních obrazů
Obr 2: Ukázka anotace

Klíčová slova

anotace, segmentace, binarizace

Odkazy

[1] Scopus.