Projekt 3 - Robustní lineární rekurentní estimátor (vedoucí J. Klečka)

Přiřazeno: Kozubík & Sládeček

Zadání

Cílem projektu je odvození, implementace a simulační ověření algoritmu pro robustní řešení problému rekurentního odhadu parametrů lineárního systému. Tedy v podstatě modifikace Kálmánova filtru, tak aby výpočet Kálmánova zesílení nebyl optimální podle kritéria nejmenších čtverců, ale byl založen na robustnějším kritériu.

Hodnocení projektu bude přísné a subjektivní.

Dílčími cíli projektu jsou: Software: Vstupy: Výstupy:

Klíčová slova

Kálmánův filtr, M-estimator, Robust estimation