Projekt 4 - Validace momentových charakteristik Unscented trasformací (vedoucí J. Klečka)

Přiřazeno: Kozlovský & -

Zadání

Cílem projektu je návrh a implementace algoritmu pro validaci odhadu momentových charakteristik náhodné veličiny, která reprezentuje apostriorní rozložení pravděpodobnosti odhadu parametrů obecného nelineárního estimačního problému řešeného metodou maximální věrohodnoti. Validace bude realizována pomocí srovnání validovaného odhadu s odhadem realizovaným pomocí Unscented trasformace.

Hodnocení projektu bude přísné a subjektivní.

Dílčími cíli projektu je: Software: Vstupy: Výstupy:

Klíčová slova

MLE, Mean, Covariance, UT