Projekt 1 - Klasifikace znaků BUBBLE CAPTCHA (vedoucí O. Boštík)

Zadání

Cílem projektu je navrhnout vhodný klasifikátor pro rozpoznání znaků použitých na BUBBLE CAPTCHA schématu. Pro účely naučení klasifikátorů musí být pořízena galerie jednotlivých znaků o dostatečném rozsahu (řádově desítky až stovky příkladů jednotlivých znaků pro různé úrovně zkreslení). Trénovací množina se bude sestávat z obrázků znaků v unifikovaném tvaru. Každá instance znaku bude v samostatném souboru, všechny soubory o shodném rozlišení (min. 20x40px). Všechny snímky je nutné ručně anotovat. Ve druhé fázi je nutné vybrat dvě metody extrakce příznaků z obrazu, navrhnout a pro každý z nich naučit dva vhodné klasifikátory pro rozpoznání znaků. Každá galerie bude použita pro naučení jedné sady modelů, následně proveďte vyhodnocení všech naučených modelů na všech pořízených datech. Získaná data zhodnoťte. Hodnocení bude z 50% na dodané a z 50% na vlastní galerii.

Prerekvizity:
  • Programování v MATLABu/C/C++
  • Předchozí znalost metod zpracování obrazů výhodou (BZVS, MPOV nebo MAPV)
Software:
  • Libovolný, doporučené je však prostředí Matlab
Vstupy: Výstupy:
  • Galerie snímků
  • Aplikace a naučený model
  • Dokumetace

Klíčová slova

-