Projekt 3 - Návrh a optimalizace estimátoru koncentrace buněk řasy (vedoucí J. Klečka)

Zadání

Cílem tohoto projektu je návrh a nastavení algoritmu pro určení koncentrace buněk řasy ze série fluorescenčních odezev zkoumaného vzorku. Vstupními daty je kalibrační sada snímků fluoresnčních odezev kapek roztoku o známých koncentracích.

Software:
  • Libovolný, doporučené je však prostředí Matlab
Vstupy:
  • Sada kalibračních snímků a informace o koncentraci
Výstupy:
  • Optimalizovaný estimátor
  • Dokumnetace

Obrazy

Ilustrace 1: Ukázka kalibračního snímku

Klíčová slova

Kalibrace, Estimace, Optimalizace, Fluorescence, Řasy