Detail předmětu

  Název: Strojové učení
  Garant: Ing. Karel Horák, Ph.D. (konzultace zde)
  Zařazení: volitelný oborový, magisterský, 5 roč., zimní semestr
  Počet kreditů: 5
  Typ výuky: přednáška, 26 hod., nepovinná / samostatné projekty, 26 hod., povinná
  Dokumenty: Vyhláška, Osnova, Literatura

 Přednášky

  Úterý 17:00-18:40, místnost 2.173 (aula prof. Braunera)
 1. Aplikace strojového učení. (21.9.2018)
 2. Strojové učení - základní přehled a terminologie. (25.9.2018)
 3. Základy statistiky používané ve strojovém učení. (2.10.2018)
 4. Teorie informace - stručný úvod. (9.10.2018)
 5. Rozhodovací stromy. (16.10.2018)
 6. Učení založené na instancích. (23.10.2018)
 7. Chybové funkce. (TBD)
 8. Odhad přesnosti modelu. (TBD)
 9. Předzpracování dat. (TBD)
 10. Bayesovské učení. (TBD)
 11. Evoluční algoritmy. (TBD)
 12. Lineární modely, diskriminační analýza a podpůrné vektory. (TBD)
 13. Meta-učení. (TBD)
 14. Shluková analýza. (TBD)
  Materiály:
    Strojové učení (skriptum VUT, P. Honzík).

 Projekty

  Pátek {8:00-9:40, 11:00-12:40}, místnost SE2.149 (laboratoř přístupná pro práci)

TBD

 Termíny zkoušky

  TBD