Osnova BZVS

 1.  Úvod do zpracování signálů (Horák)

  • vzorkovací věta, Diracův impuls, spektrum signálu
  • konvoluce a korelace signálů
 2.  Úvod do zpracování obrazů (Petyovský)

  • vlastnosti spojitého a diskrétního obrazu
  • ukázky aplikací poč. vidění + motivace
 3.  Diskrétní obraz (Horák)

  • digitalizace, vzorkování a kvantování
  • metrické a topologické vlastnosti diskrétního obrazu
  • reprezentace obrazových dat, binární, šedotónový, barevný a multispektrální obraz
  • řetězec zpracování obrazové informace
 4.  Reprezentace a vlastnosti obrazových dat (Petyovský)

  • reprezentace 2D signálu a systému
  • bodová rozptylová funkce
  • digitalizace obrazové funkce, matice
  • konvoluce signálu, filtrace nízkých/vysokých frekvencí
 5.  Jasové transformace (Horák)

  • globální jasové transformace, korekce obrazu
  • lokální a bodové jasové transformace
  • transformace jasové stupnice, roztažení a ekvalizace histogramu
 6.  Geometrické transformace (Horák)

  • definice geometrické transformace
  • interpolace, nejbližší soused, lineární a bikubická interpolace
 7.  Filtrace šumu a poruch (Janáková)

  • princip redukce šumu
  • lokální filtrace, lineární a nelineární filtry
  • filtrace šumu ve frekvenční oblasti
 8.  Detekce hran a rohů (Horák)

  • definice hrany, princip gradientních operátorů
  • aproximace první derivace obrazové funkce
  • průchody nulou druhé derivace obrazové funkce
 9.  Integrální transformace I. (Richter)

  • lineární integrální transformace, bázové funkce
  • Fouriérova transformace, rychlá Fouriérova transformace
  • Diskrétní kosinová transformace
 10.  Integrální transformace II. (Richter)

  • lineární integrální transformace, bázové funkce
  • Fouriérova transformace, rychlá Fouriérova transformace
  • Diskrétní kosinová transformace
 11.  Matematická morfologie (Horák)

  • matematická morfologie nad binárním obrazem
  • dilatace, eroze, otevření, uzavření, transformace tref či miň
  • prosté a sekvenční ztenčování a zesilování
 12.  Barevné modely (Petyovský)

  • RGB, CMY
  • HSV, HSL
 13.  Formáty obrazových souborů (Petyovský)

  • BMP, GIF, PNG, JPEG