Manuál k vypracování projektu

Obecné požadavky na projekt

 • Projekt se odevzdává přes verzovací systém git na tento server
 • Projekty obsahující velkou galerii se na git odevzdávají bez celké galerie
 • V hlavní složce projektu zřídit:
  • složku code/ obsahující veškeré zdrojové soubory
  • složku doc/ obsahující dokumentaci
  • složku gallery/ obsahující ukázku galerie pro projekty obsahující snímky ke zpracování, nahrát 5-10 snímků, nenahrávat celou galerii
  • soubor readme.md s informacemi o projektu
  • soubor .gitignore pro omezení nahrávání pomocných souborů podle typu programovacího jazyka. Vysvětlení syntaxe zde a předpřipravené soubory pro různé jazyky zde .
  • soubor doc/doc.pdf s dokumentací
  • soubor doc/prezentace.pdf s prezentací k obhajobě

Verzovací systém git

Pro neznalé systému git pár příkazů pro rychlejší zorientování

 1. Z adresy https://git-scm.com/downloads stáhnout klient pro Váš operační systém a nainstalovat.
 2. V adresáři,kde budete pracovat na projektu stisněte pravé tlačítko myši->Git BASH here.
 3. Vložit příkaz git clone stud_17_ROZ_0X@midas.uamt.feec.vutbr.cz:/srv/git/vyuka/2017/ROZ/project_X, kde X je číslo vašeho projektu. Na požádání zadat heslo, které Vám poskytne vedoucí projektu.
 4. Git stáhne složku s projektem a Vy můžete začít pracovat.
 5. Pravidelně využívejte verzovací systém. Ve složce s projektem otevřete Git GUI a zadejte potřebné příkazy:
  • git status zjistěte stav repozitáře
  • git add [filename] nebo git add * přidáte soubory k commitu
  • git commit -m "Zpráva" rovedete commit (uložíte verzi)
  • git push nahrajete změny na server MIDAS
  • git pull stáhnete změny ze serveru
Můžete využívat i grafického frontendu Git GUI. Funguje pro klonování i pro ostatní příkazy nad repozitářem. Další informace zde: zde, zde a zde. Případně rychlokurz na CodeAcademy.com.